Vi er
Miksmaster...

..en gruppe kreative og entusiastiske mennesker med ett felles mål: Å mikse kunnskap, erfaring og fag slik at totalresultatet blir større og bedre enn summen av delene alene, og skaper gode designløsninger for våre kunder og deres merkevarer.

Kompetanseområder

Strategisk design & rådgivning
Merkerådgivning
Identitet/profil
Interaksjonsdesign
Illustrasjon/animasjon
Sosiale medier
Kommunikasjonsmateriell
Universell utforming

Senter for Digitalt Liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon.

NIBIO

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet; overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen arbeider for å ivareta den enkelte borgeres rettigheter i møtet med den offentlige myndighet. Hovedbeskjeftigelsen er å behandle klagesaker fra enkeltpersoner og utføre tiltak etter eget initiativ. Embetet har høy kjennskap, men lav kunnskap i befolkningen. Sivilombudsmannen ga oss frie rammer til å løse oppgaven.

Senter for Digitalt Liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon.

NIBIO

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet; overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen arbeider for å ivareta den enkelte borgeres rettigheter i møtet med den offentlige myndighet. Hovedbeskjeftigelsen er å behandle klagesaker fra enkeltpersoner og utføre tiltak etter eget initiativ. Embetet har høy kjennskap, men lav kunnskap i befolkningen. Sivilombudsmannen ga oss frie rammer til å løse oppgaven.

Senter for Digitalt Liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon.

NIBIO

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet; overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen arbeider for å ivareta den enkelte borgeres rettigheter i møtet med den offentlige myndighet. Hovedbeskjeftigelsen er å behandle klagesaker fra enkeltpersoner og utføre tiltak etter eget initiativ. Embetet har høy kjennskap, men lav kunnskap i befolkningen. Sivilombudsmannen ga oss frie rammer til å løse oppgaven.

Senter for Digitalt Liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon.

NIBIO

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet; overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen arbeider for å ivareta den enkelte borgeres rettigheter i møtet med den offentlige myndighet. Hovedbeskjeftigelsen er å behandle klagesaker fra enkeltpersoner og utføre tiltak etter eget initiativ. Embetet har høy kjennskap, men lav kunnskap i befolkningen. Sivilombudsmannen ga oss frie rammer til å løse oppgaven.

Siste arbeider