Skoler i ny drakt
– Akershus fylkeskommune

VISUELL IDENTITET

Alle skoler i Akershus fylkeskommune får nå tilbud om logoutskiftning eller justering av sin nåværende visuelle profil. I den forbindelse har Miksmaster utarbeidet nye profiler for skolene som ønsket fornyelse.

Designelementene er hentet fra logosymbolet. Alle de forskjellige
sirklene er deler fra logoen som hver danner grafiske elementer.

De ulike sirklene skal symbolisere elevenes stoppesteder på vei til rett utdanning og skal vise til variabler, mangfold og forskjellig alternativer. Sirklene blir derfor brukt i forskjellige størrelser for å skape en god dynamikk og balanse
Både logoen og designelementene er basert på en 50° diagonal fra venstre opp til høyre. Mønsteret er laget for å kunne repeteres.