Ferd Sosiale Entreprenører

UX/UI

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører med målbare
sosiale resultater.

Miksmaster har designet og utviklet FSEs digitale resultatrapport, som på en enkel og kortfattet måte viser verdiene de sosiale entreprenørene skaper, og en folder som presenterer en oppsummering av resultatene. Leveransen har omfattet interaksjonsdesign, navigering og brukeroptimalisering.