Statsbygg
Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

Informasjonsutstilling
Animasjon

Mens det nye nasjonalmuseet reiser seg bak gamle Vestbanen på Aker brygge sørger Statsbygg for å engasjement og informasjon rundt prosessen. Blant annet gjennom en utstilling om byggeprosjeket i Mellomstasjonen – som holder til i den gamle stasjonsmesterboligen.

Mellomstasjonen

Miksmaster har sørget for et helhetlig og gjennomgående designoppsett av utstillingen med fokus på å gjøre den appellerende og tilgjengelig for publikum.

Animasjon

Norges nye nasjonalmuseum skal redusere klimagassutslippet med 50 %. For å forklare tiltakene og resultatene har Miksmaster sørget for regi, illustrasjon, klipp og animasjon til en informasjonsfilm.

Byggeteknisk animasjonen er laget av Real World Visuals.