Ny webløsning for ColliCare

ColliCare er en utfordrer til de større etablerte logistikkleverandørene på det norske markedet. ColliCare er en innovativ utvikler og tilbyder av lønnsomme og globale logistikkløsninger.

Nettsiden Miksmaster har utviklet skal heve kunnskapen om Collicare som en kompetent og seriøs samarbeidspartner som tilbyr de smarteste løsningene.

Nettstedet skal gi en god brukeropplevelse med funksjonalitet og innhold som gjør det daglige logistikkarbeidet hos eksisterende kunder effektiv, og gi nye kunder god informasjon om selskapet og tjenestesortimentet. Miksmaster har jobbet med brukeropplevelse, design og prototyping av løsningen.

http://www.collicare.no/