StatPed – ny kunde

Miksmaster har inngått en rammeavtale for grafiske tjenester med StatPed. Rammeavtalen har en varighet på inntil fire år og innebærer design og trykkeritjenester.

 – Vi synes det er spennende å få lov til å jobbe med StatPed. Vi har allerede hatt første oppstartsmøte og gleder oss til å komme i gang med arbeidet, sier Tom Lorentzen, rådgiver i Miksmaster. Miksmaster vant rammeavtalen i hard konkurranse med 16 andre byråer. I utvelgelsen vektla StatPed et høyt faglig nivå, fleksibilitet og presise leveranser. Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring i samarbeid med PP-tjenesten. Sentralt i alle leveranser er krav om universell utforming. Vi ser frem til å ivareta tradisjonen og oppgavene til StatPed i det visuelle uttrykket, og gleder oss til å levere kreative løsninger som kan bidra til å vedlikeholde, oppdatere og modernisere dette. 

Temaet fra Miksmaster som skal bistå StatPed er Line Mevassvik, Brita Bergsnov-Hansen, Lars Imre Bidtnes, Sigurd Kristiansen og Barbro Barosen.