..en gruppe kreative og entusiastiske mennesker med ett felles mål: Å mikse kunnskap, erfaring og fag slik at totalresultatet blir større og bedre enn summen av delene alene, og skaper gode designløsninger for våre kunder og deres merkevarer.

Arbeidsretten

I anledning Arbeidsrettens 100 års jubileum ønsket de å foreta et ansiktsløft og utforme et gjennomgående og helhetlig uttrykk, som markere en tydelig avsender på trykte så vel som digitale flater.

NIBIO

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet; overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Collicare

ColliCare er utfordrer til de større etablerte logistikkleverandørene på det norske markedet.

Arbeidsretten

I anledning Arbeidsrettens 100 års jubileum ønsket de å foreta et ansiktsløft og utforme et gjennomgående og helhetlig uttrykk, som markere en tydelig avsender på trykte så vel som digitale flater.

NIBIO

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet; overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Collicare

ColliCare er utfordrer til de større etablerte logistikkleverandørene på det norske markedet.

Vi er Miksmaster Creative..

..en gruppe kreative og entusiastiske mennesker med ett felles mål: Å mikse kunnskap, erfaring og fag slik at totalresultatet blir større og bedre enn summen av delene alene, og skaper gode designløsninger for våre kunder og deres merkevarer.

Vi er
Miksmaster Creative..

..en gruppe kreative og entusiastiske mennesker med ett felles mål: Å mikse kunnskap, erfaring og fag slik at totalresultatet blir større og bedre enn summen av delene alene, og skaper gode designløsninger for våre kunder og deres merkevarer.

Våre fagområder

Miksmaster er et tverrfaglig og kanal-uavhengig designbyrå med fokus på kommunikasjon og strategisk forankring. Vi hjelper like gjerne kunder med å finne strategisk merkevareplattform, designe en kompleks WEB løsning, som å lage en ny visuell profil eller årsrapport digitalt og trykket.

Våre fag er design og kommunikasjon i alle kanaler på alle plattformer.

Siste arbeider