Akershus Fylkeskommune
«Mind the Gap»

kulturforumskonferanse

Mind the Gap er en årlig kulturkonferanse i regi av Akershus Kulturforum og Akershus fylkeskommune. Konferansen er et direkte resultat av inkluderende kulturliv som ett av fire store satsingsområder i Kulturplan for Akershus 2016-2023.

«Mind the gap» henviser til at det er et helt tydelig gap mellom hvordan kulturinstitusjonene jobber med mangfold, og hvordan mangfoldsfeltet utvikler seg utenfor institusjonene.