Akershus Fylkeskommune
Skoleprofiler

VISUELL IDENTITET

Alle skoler i Akershus fylkeskommune får nå tilbud om logoutskiftning eller justering av sin nåværende visuelle profil. I den forbindelse har Miksmaster utarbeidet nye profiler for skolene som ønsket fornyelse.

Asker
videregående skole

Asker videregående skole er en tradisjonsskole. Deres lange historie og tradisjoner, er nå satt i ny drakt.

En modernisering av askerbladet har gitt skolen et strammere
og tydligere uttrykk, som passer skolens profesjonelle og
fremoverlente verdier.

Eikeli
videregående skole

Eikeli videregående skole er en skole lokalisert i Bærum kommune.

Skolen ønsket å fokusere på klima, miljø og læring samt kvitte seg med «fest skole»-omdømme som skolen har hatt tidligere.

Profilen gjenspeiler individer, samhold og bevegelse og fargepaletten er rettet mot klima og miljø, samt vekst og læring.

Ås
videregående skole

Ås videregående skole er den største videregående skolen i Akershus fylkeskommune.

Det er en skole for alle, hvor man ikke trenger å være redd for å skille seg ut. Det var derfor viktig for skolen å fremme mangfoldet, rausheten og kvaliteten de tilbyr elevene sine.

Den nye profilen gjenspeiler mangfoldet, individet, trygghet og kvalitet, med en spenstig fargepalett som underbygger varmen og mangfoldet.

Ski
videregående skole

Ski videregående skole er kjent for sin kvalitet i utdanning, med høye inntakskrav.

Det var viktig for skolen å bygge på hver enkelt elevs utgangspunkt, skape engasjement og resultater, og hjelpe elevene videre mot arbeidslivet.

Den nye profilen tar utgangspunkt i skolen som en veileder for sine elever, med fokus på samhold, utvikling og kvalitet.

Rælingen
videregående skole

Profilen tar utgangspunkt i skolens ønske om å bli oppfattes som en «skole for alle».

Med sitt voksende og varierende profilelement skal profilen farge skoleganger, klasserom og fellesarealer, og bygge opp om skolens visjoner om et god skolemiljø.

Holmen
videregående skole

Holmen videregående skole er en tilpasset spesialskole, som opplever en sårbar elevgruppe.  Visjonen til skolen er læring gjennom tilrettelegging, trygghet og tilhørighet.

Profilen tar utganspunkt i skolens beskrivelse av elevgruppens sårbare og forvirrende situasjon, og skolens fokus på å veilede eleven gjennom skolegangen.

Skedsmo
videregående skole

Som både en yrkesfaglig og studiespesialiserende skole har Skedsmo videregående skole ønsket å holde fokus på samhold, mangfold og personlig vekst.

Logen er bygget opp som en «S» hvor byggeklossene symboliserer vekst og går inn hverandre for å vise til samholdet

Nesodden
videregående skole

Nesodden videregående skole sin nye profil er utformet med forankring i Nesoddens geografiske beliggenhet – en odde omfanget av hav og natur.

Profilfargene er valgt for å symbolisere omgivelsene, med havet og det grønne landskapet rundt. Logo-elementet omfavner hverandre og danner en «N» for Nesodden. Dette symboliserer godt samhold og ivaretakelse.

Strømmen
videregående skole

Strømmen videregående skole er en yrkesrettet skole, med fokus på mangfold og veien til yrkeslivet.

De ulike sirklene skal symbolisere elevenes stoppesteder på vei til rett utdanning og skal vise til variabler, mangfold og forskjellig alternativer.

Jessheim
videregående skole

Jessheim videregående skole skal for omverden være et kjennemerker for en skole som tilbyr faglig kvalitet, og hvor elevene trives.

Profilen gjenspeiler elevenes muligheter og "den orange tråden" indikerer fremtiden og kunnskap som bygges på veien.

Bjertnes
videregående skole

Bjertnes videregående skole er kjent for å være en god yrkesfaglig skole med bredt tilbud. Skolens verdier er; vekst, læring og samhold, noe profilen som ble utarbeidet ble
bygget på.

Logoen tar utgangspunkt i bjørkebladet som former en «B», samt danner samhold mellom de to bladene.
Den grønne profilfargen er hentet fra skolens interiør.