Animasjonsfilmer

Illustrasjon og animasjon

Animasjonsfilmer er en effektiv måte å formidle et budskap på. I en digital verden må du fange oppmerksomheten raskt, og våre kunder har skjønt at levende bilder gjør dette.

I animasjonsfilmene du ser under har vi utviklet illustrasjonsstil, fotografert, gjort animasjonene, skrevet manus sammen med kundene, spilt inn voice i samarbeid med lydstudio og gjort lyddesign. Filmene har blitt brukt på alt fra innlegg på sosiale medier, innom kinoreklame, til rene informasjonsfilmer.

Mattilsynet: Informasjonskampanje om import av planter

Fiskeridirektoratet: Holdningskampanje om sporing av fiskeriaktivitet for mindre fiskebåter

Fiskeridirektoratet: Informasjonsfilm om fiskeredskap og bevegelsesmønstere på norsk sokkel

Bærum Kommune: Kinoreklamefilm om å bruke gjennomsiktig pose

Bærum Kommune: Kinoreklamefilm om ombruk

Bærum Kommune: Kinoreklamefilm om å brette papp

Opplysningskontoret for frukt og grønt: Skolefruktkampanje til sosiale medier