Arbeidsretten

VISUELL IDENTITET
kommunikasjonsmateriell

I anledning Arbeidsrettens 100 års jubileum ønsket de å foreta et ansiktsløft og utforme et gjennomgående og helhetlig uttrykk, som markere en tydelig avsender på trykte så vel som digitale flater. Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister innen tariffavtaler. De har hele landet som virkeområde og er den eneste rettsinstans som behandler nettopp denne typen saker.

Gjennom godt samarbeide med kunden ble retningslinjene for profilen «en diplomatisk og tillitsvekkende autoriet». Ut fra deres samfunnsansvar, og med riksvåpenet som gitt logoelement, skulle det formelle og myndige være essensen i uttrykket.