Art Bridge
Lekende og levende integrering

VISUELL IDENTITET
UI/UX

Art Bridge er et kulturelt inkluderingsprosjekt og en møteplass for unge som er nye i Norge med interesse for dans, musikk og foto.

Gjennom å la unge med minoritetsbakgrunn skape noe sammen ønsker Art Bridge å styrke deres relasjon til kulturlivet, og skape bånd på tvers av bakgrunn.

Miksmaster var en av initiativtagerne til Art Bridges og har hatt stor del i den  konsptuelle utformingen av prosjektet, ledet deler av gjennomføringen og sørget for all kommunikasjon tilknyttet det.

Den visuelle profilen er utviklet av Miksmaster, utformet med et lekent og spontant uttrykk, som skal gjenspeile prosjektet som uformelt, mangfoldig og appelerende for unge.

SE WEBSIDEN