Bankenes standardiseringskontor
ID for bankene

Grafisk design
konsept & idé

Utviklingen av nytt bankkort-ID er et nokså unikt designprosjekt.  Det har utspring i et behov for økt sikkerhet i forhold til dagens løsning, og arbeidet med utredning av prosjektet startet allerede i 2006.  

Miksmaster har vært en del av arbeidsgruppen for nytt bankkort-ID, sammen med representanter fra Nordea, DNB, Sparebank1, Evry og Oberthür.

Kortets betydning
for bankene

I Norge har vi ikke hatt et statlig utstedet, nasjonalt ID-kort til daglig bruk. Dermed har bankkort-ID, sammen med førerkortet, hatt en svært viktig rolle som det ID-kortet man bruker i hverdagen.  Dette innebærer at banken får en svært viktig rolle overfor sine kunder – de knyttes tettere sammen gjennom kortet, som både er betalingsmiddel og personlig ID.  Slik sett har bankene en stor kundefordel bygget inn i sine kortløsninger. Men dette krever selvsagt at løsningen er sikker og samtidig har et designuttrykk som aksepteres av alle.

Sikkerhetselementene

Sikkerhets-elementene

I utviklingen av ID-kort er sikkerheten i høystetet, og dette legger grunnlaget hele den konseptuelle og kunstneriske tilnærmingen til designet.  Sikkerhets-elementene  som legges inn skal gjøre det så vanskelig som mulig å forfalske kortet. Dermed har Miksmaster, som en del av arbeidsgruppen, inkorportert en rekke slike deisignelementer slik at de samspiller med det overordnede uttrykket. Dette inkluderer blant annet UV-trykk, guilloche, mikrotekst, antiskannmønster og ghost image, for å nevne noen. ID-en som nå kommer, vil dermed bli mye sikrere enn dagens løsning.

Designidé

Siden dette er et ID-kort med nasjonal utbredelse gjennom alle de største bankene, er det naturlig at designuttrykket henter inspirasjon fra det nasjonale – både historisk og fremtidsrettet.
Dette inkluderer elementer fra finans, handel og næring og industri. Disse elementene er subtilt til stede i designet, som også er inspirert av klassiske seddeltrykk og tradisjonelle norske mønstre fra kunst og kultur.

Grunnformen i designet er hentet fra matematikken – en addisjon på en elliptisk kurve som brukes ved kryptering, studert av Niels Henrik Abel. Denne formen utvikles, duplieres, muteres og vokser utover og fylles med andre designelementer.

Sluttproduktet blir et svært sikkert ID med et tydelig norsk designuttrykk.