Bygg21

VISUELL IDENTITET
3d
animasjon

Bygg21 er et samarbeidsprogram mellom byggenæringen og myndighetene med målsetning om å gjøre samhandlings-prosessene i norsk byggenæring til verdens beste. Bygg21 skal være en katalysator for å skape endring, de skal utvikle en kunnskapsbasert byggenæring og øke næringens kompetanse og gjennomføringsevne.

Det var sentralt at profilen skulle balansere behovet for å fremstå sterk og tydelig med viktigheten av å fremme til de virkelige heltene; de dyktigste bransjeaktørene og suksesshistorier innen ny tenkning. Oppgaven ga rom for utstrakt bruk av animasjon siden en betydelig del av kommunikasjonsarbeidet til Bygg21 foregår på fagsamlinger, konferanser og i andre presentasjonsammenhenger.  Med dette som utgangspunkt har det tredimensjonale uttrykket fått en viktig plass i Bygg21s visuelle kommunikasjon. Logoen har en solid og egenartet form og er inspirert av konstruksjoner sett ovenfra.