ColliCare

UI/UX

ColliCare er utfordrer til de større etablerte logistikkleverandørene på det norske markedet. Sammen med Miksmaster har ColliCare utviklet nye nettsider som har som viktigste oppgave å heve kunnskapen om Collicare som en kompetent og seriøs samarbeidspartner som tilbyr de smarteste løsningene.

SE WEBSIDEN
«Vi er svært fornøyde med vår nye digitale fremtreden og brukervennlige UX-design, som er godt mottatt og velfungerende i landene ColliCare er representert. God utviklingsprosess og prosjektledelse bidro til et digitalt løft.»

–Monica Heggen,
Digital Marketing, ColliCare

«Vi er svært fornøyde med vår nye digitale fremtreden og brukervennlige UX-design, som er godt mottatt og velfungerende i landene ColliCare er representert.  God utviklingsprosess og prosjektledelse bidro til et digitalt løft»

–Monica Heggen,
Digital Marketing, ColliCare

«Vi er svært fornøyde med vår nye digitale fremtreden og brukervennlige UX-design, som er godt mottatt og velfungerende i landene ColliCare er representert.  God utviklingsprosess og prosjektledelse bidro til et digitalt løft.»

–Monica Heggen,
Digital Marketing, ColliCare

«Vi er svært fornøyde med vår nye digitale fremtreden og bruker-vennlige UX-design, som er godt mottatt og
velfungerende i landene ColliCare er representert.  God utviklingsprosess og prosjektledelse bidro til et digitalt løft.
»

–Monica Heggen,
Digital Marketing, ColliCare