Direktoratet for byggkvalitet
«NM i øyemål»

tjenestedesign
UI/UX

Oppgaven var å utvikle et stand-konsept for Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK)med hovedfokus på sentral godkjenning. Målet er å skape et tydelig konsept og design som som skiller seg ut i messelandskapet med å skape nysgjerrighet og bevissthet rundt temaet. Miksmaster sto utover dette fritt til  å utvikle eget visuelt konsept for arrangementet, tilpasset og i tråd med målsetting og innhold.

Under konseptet "NM i øyemål" ble messedeltagerne involvert i et lettfattelig konsept hvor de fikk muligheten for å teste evnene sine for blikk, mål og kilo. Messestandens helhetlige utforming, fysiske installasjoner, en digitalt integrert app skapte god kontakt mellom brukere og DIBK, både direkte under messen og gjennom at mange ønsket å søke om godkjennelse eller få mer informasjon om ordningen. Det var lagt opp til konkurranse mellom kollegaer og venner på standen og fine premier for vinnerne hvilket resulterte i en velbesøkt stand med mye aktivitet.