EFTA Surveillance Authority
Visuell profil

VISUELL IDENTITET
kommunikasjonsmateriell

ESA kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge. ESA skal sikre at EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge overholder forpliktelsene sine i EØS-avtalen og skal beskytte de rettighetene som EØS-avtalen sikrer individer og markedsaktører. 

I forbindelse med 25 årsjubileet i 2019 valgte ESA å både fornye og modernisere seg for å bli synligere, mer tilgjengelig og bli en tydeligere instans i Europa. Miksmaster var blant byråene som ble invitert inn i tilbyderkonkurranse og som til slutt fikk æren over å gi ESA en ny drakt utad. Den visuelle profilen ble utarbeidet høsten 2018 og ble ferdigstilt like etter nyttår 2019.

Logo

E-en i ESA symboliserer likestilling, balanse og åpenhet.
Grepet i E-en viser til en open instutisjon som har fokus på et rettferdig marked og likestilte rettigheter.Logoen er ellers enkel og rett frem med «EFTA Surveillance Authoruty» på linje under hverandre for å styrke navnet «ESA».

Kommunikasjonsmateriell

I bakgrunn av 25-årsjubileumet til ESA og EØS-avtalen ble det også utarbeidet en jubileumslogo som brukes sammen med resten av profilen til ESA.

Jubileumslogo

PowerPoint-maler

Miksmaster har også utarbeidet Office-maler med den nye profilen implementert.