Eidsvoll 1814
«Det var en gang»

konseptutvikling
grafisk design

Sommeraktivitetene på Eidsvoll 1814 fikk i 2018 et nytt konsept med natursti, vandreteater, omvisninger og aktivitetsverksted. Aktivitetene bygger rundt temaet «Det var en gang...» og gir innblikk i Eidsvollsbygningens gode historier, hemmelige ganger og Norges mest kjente rom. Natursti og teater skaper også nyskjerrighet og lærdom om gamle dager – fra herskapshjem til livet på bondegården.

Illustrasjoner

Det ble utarbeidet en rekke illustrasjoner som blant annet ble brukt til skilting og som elementer i mønsteret.

Informasjon- og kommunikasjonsmateriell

I forbindelse med kampanjen ble det utviklet skilt til de 7 stasjonene i naturstien, til vandreteateret og til guidet ovinsning i Eidsvollsbygningen, kart som viste hvor man fant de ulike stasjonene, samt informasjon om de forskjellige stedene og byggene på Eidsvoll 1814, oppgavehefte som barna kunne ta med seg og løse på naturstien, og etikketer til frøposer som barna fikk som premie i bytte mot utfylt oppgavehefte.