Eksportkreditt

VISUELL IDENTITET
UI/UX

Miksmaster fikk i oppgave å utvikle den visuelle identiteten til det statseide eksportfinansierings-selskapet Eksportkreditt Norge (tidigere den statlige delen av Eksportfinans), på oppdrag fra eier Nærings- og handelsdepartementet.

Utgangspunktet har vært å skape et uttrykk som er solid og kraftfullt samtidig som det reflekterer selskapets markedsorientering og industritilknytning. Det har blitt utviklet en variert og innholdsrik «verktøykasse» som fungerer i alle kanaler.

Uttrykket i typografien er inspirert av det lave tyngdepunktet i trekantformen som springer ut fra det bærende profilkonseptet konstruksjon. Det er utviklet en egen fotostil med dempede, enkle og rene motiver med abstrakt referanse til relevant industri/ næring eller til norsk natur, med tydelige kontraster i form av lys/skygge, mye luft og med formsterke detaljer og linjer.

SE WEBSIDEN