Ferd Sosiale Entreprenører
Resultatrapport

VISUELL IDENTITET
UI/UX

Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) investerer i sosiale entreprenører med målbare sosiale resultater og bidrar til å styrke deres marked. Ferd SE støtter entreprenørene med kapital, kompetanse og nettverk til selskapene i et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner. Gjennom deres portefølje nådde de i 2016 ut til over 740 000 mennesker med sine nyskapende løsninger. Ferd SE er et viktig bindeledd mellom entreprenører og investorer.

Ferd SE utfordrer private bedrifter, investorer, stiftelser og det offentlige til å bidra aktivt, slik at flere sosiale entreprenører kan ta steget fra å se et behov til å skape en bærekraftig løsning.

For å synliggjøre effekten av deres investeringer har Miksmaster designet og utviklet en digital resultatrapport for 2016 og 17,  som presenterer alle entreprenørenes årsresultater. Leveransen har omfattet interaksjonsdesign, navigering, brukeroptimalisering, presentasjoner og trykt folder.

SE RESULTATRAPPORT 2017SE RESULTATRAPPORT 2016

Resultatrapport 2017

Resultatrapport 2016