Ferd Sosiale Entreprenører
Arena for sosialt ansvar

Visuell profil
Konferansemateriell
UI/UX
Sosiale Medier

Gjennom en årrekke har Ferd Sosiale Entreprenørers skapt årlige møtepunkt for alle som har en interesse for å skape verdi med doble resultater – både økonomisk og sosialt. 

Med økt erfaring og kunnskap innen sosialt entreprenørskap tilbyr FERD en skapende, relevant og inspirerende arena for alle som er involvert og interessert i feltet.

Ferd SE presenterer konkrete resultater og erfaringer fra de siste årenes arbeid med sosialt entreprenørskap, og gir gode råd for veien videre for både investorer og ildsjeler. Foredragsholdere fra inn- og utland deler med kunnskap og glødende engasjement raust av sin erfaring.

For å løfte frem de sosiale entreprenørene arrangerer de også en kåring av «årets sosiale entreprenør».

SE WEBSIDEN

Visuell profil

For å markedsføre arbeidet har Miksmaster utviklet en visuell profil, basert på et dynamisk grafisk element som gjenspeiler en nyskapende tilnærming til samfunnsutvikling gjennom å samle nye ressurser. Elementet er 3D animert med stor mulighet for varierte uttak digitalt med bevegelse og på trykksaker. 

Markedsmateriell

Miksmaster har bistått Ferd Sosiale Entreprenører med utvikling av nettsider og skjermgrafikk til scenografien, og sørget for implementering av den grafiske profilen på annonsering og konferansemateriell som deltakerhefte, workshop-materiell, programflyere etc. 

SosEntFesten 2018

I 2018 ble SosEntKonferansen omdøpt til SosEntFesten, hvor det ble arrangert en stor fest for å feire alle sosiale entreprenører. Uttrykket ble justert deretter.

Det ble laget en rekke små animasjonsnutter med bilder hentet fra sosiale entreprenører og sitater fra kjente innovatører. Filmene ble spredd i sosiale medier for å skape engasjement rundt arrangementet. Uttrykket ble også tatt ut på festen i form av store veggplansjer.

Årets sosiale entreprenør

Årlig kårer også Ferd SE «Årets sosiale entreprenør» – en pris som hedrer en bedrift som er forbilledlig og lykkes med å skape både økonomisk og sosial verdi. 

For å skape engasjement rundt «Årets sosiale entreprenør» har Miksmaster for Ferd SE utviklet Facebook-kampanjer, en egen profil med en forgyldt versjon av 3D elementet og et merke den utkårede kan bruke i sin markedsføring.  Designelementet har også resultert i en glasskulptur tildelt årets sosiale entreprenør.