Finanstilsynet

VISUELL IDENTITET

Miksmaster har arbeidet tett med Finanstilsynet (tidl. Kredittilsynet) siden 2009. Anslaget for samarbeidet var identitetsutviklingsprosessen i forbindelse med at Kredittilsynet skiftet navn til Finanstilsynet 21. desember 2009, og samtidig flyttet inn nye lokaler i gamle Norges Bank. Identiteten skulle bidra til å posisjonere Finanstilsynet som landets fremste tilsynsorgan for finansielle aktører og foretak, tuftet på et grunnlag av tillit, kontroll og integritet.Den visuelle identiteten skulle være både fleksibel og konsistent på tvers av tjenestetilbud og kommunikasjon, gi gjenkjennelseseffekt, lette profileringsarbeidet, gjøre materiellproduksjon enklere og billigere, og å få Finanstilsynet til å fremstå enhetlig og ryddig. Siden 2009 har Miksmaster kontinuerlig videreutviklet identiteten i form av tilpasning til nye kanaler og utvikling av visuelle tilleggskonsepter.

Finanstilsynet har med Miksmasters hjelp fått en grunnidentitet som både tydelig befester tilsynets overordnede og ufravike­lige kjennetegn samtidig som den åpner for dynamikk og fleksibilitet i praktisk markedskommunikasjon.