Fiskeridirektoratet
Visuell identitet til sosiale medier

visuell profil
Sosiale medier

Fiskeridirektoratet tar de nye, digitale kommunikasjonskanalene på alvor, og kom til Miksmaster for bistand til å fremstå helhetlig på sosiale medier. Målsetningen var å tilpasse profilen deres til budskap, målgruppe og, ikke minst, hver unike kanal.

Fiskeridirektoratet formidler profesjonell, faglig og korrekt informasjon forklart i en folkelig tone som oppfordrer til dialog. Basert på dette, laget og definerte Miksmaster et helhetlig visuell uttrykk til alle deres sosiale mediekanaler, samtidig som deres eksisterende profil skulle bli beholdt.

For er gjennomgående fremstilling av Fiskeridirektoratets visuelle identitet er det brukt samme profilbilde i alle sosiale mediekanaler. I tillegg er det brukt samme design på bannerbildene i de ulike kanalene, tilpasset hver enkelt kanal, med unntak av Instagram som ikke benytter bannerbilde. På Instagram er det derimot satt opp føringer for bruk av visningsbilder til «Instagram Highlights», for å sikre et helhetlig uttrykk.

Et helhetlig design til ulike innlegg

Det er utviklet malverktøy for rask og smidig utvikling av innlegg.

Videomaler

Det ble også satt opp videomaler i både stående og ligende format, med supring og teksting i henhold til universell utforming.

Animasjonsfilm

Som en del av Fiskeridirektoratets visuelle løft digitalt, har Miksmaster også har laget animasjonsfilmer. Den ene informerer om hvordan du monterer et rømningshull i krabbe- og hummerteiner, mens den andre forklarer hva slags regler du som fritidsfisker må forholde deg til.


Se animasjonsfilmene vi utviklet under.