Folketrygdfondet

grafiske tjenester

Folketrygdfondet er en spesialisert kapitalforvaltningsorganisasjon som investerer Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet. Folketrygdfondet er en ansvarlig, aktiv og langsiktig investor med mål om høyest mulig avkastning over tid.
I tillegg er de Oslo Børs' største institusjonelle investor med en eierandel på ca. 5 prosent av det norske aksjemarkedet og ca 10 prosent av hovedindeksen.

Forvalter av fellesskapets midler

Miksmaster har bistått og bistår Folketrygdfondet med diverse grafiske tjenester, deriblant rapporter, veiledere, web, presentasjoner og presentasjonsmaler, samt videre­utvikling av deres grafiske profil.

PowerPoint-maler og presentasjoner

Årsrapporter

Kvartalsrapporter

Hovedtall til web

Grafer og infografikk

Rollups