GIEK

VISUELL IDENTITET
UI/UX
kommunikasjonsmateriell

Ved inngåelse av ny rammeavtale med GIEK høsten 2015 oppdaterte og moderniserte Miksmaster deres visuelle profil for bedre å passe dagens organisasjon, dens kommunikasjonsbehov og deres viktigste samarbeidspartnerne. En gjennomgående revidering av GIEKs designmanual har gitt et uttrykk som er mer dynamisk og målrettet. En solid profil som gjenspeiler GIEK i møte med et globalt marked i kontinuerlig utvikling og en stadig bredere kundegruppe.  

Den nye profilen er tatt ut i alle postale trykksaker, digitale kommunikasjonsflater og annet kommunikasjonsmateriell.

SE WEBSIDEN

Nordshipping

Miksmaster designet og produserte  et felles stand på vegne av GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og GIEK.

Målgruppen for disse tre aktørene var norske eksportører, norske banker og utenlandske kjøpere og deres banker.

Web

Sammen med Miksmaster har GIEK utviklet nye nettsider. Løsningen har som viktigste oppgave å veilede eksportører, kjøpere og deres banker.