Mediefabrikken i Akershus

VISUELL IDENTITET
UI/UX

Mediefabrikken er et ressurssenter for unge filmskapere med spisskompetanse innen talentutvikling. Mediefabrikken tilbyr veiledning, produksjons- og utstyrsstøtte, filmfaglige aktiviteter som verksteder og visninger, og er også en pådriver i utvikling av nettverk og miljøer.

Miksmaster har bistått kunden med profilutvikling, kommunikasjonsmateriell og nye nettsider.

Mediefabrikken er en enhet i Akershus Fylkeskommunes kulturseksjon.

SE WEBSIDEN

Visuell profil

Mediefabrikkens identitetselement er fokusklammer
hentet fra foto-linsen og formen/vinkelen finner vi igjen
i F-en i logoen.

Elementet gjenspeiler å være søkende og utforskende,
og det å gi fokus og rammer å utfolde seg innenfor.

Profilen gjenspeiler et åpent og inkluderende miljø med fokus på profesjonell støtte av filmskapere uavhengig av bakgrunn
og erfaring.