Norges Functional Fitnessforbund

VISUELL IDENTITET

Functional fitness som idrett er allsidig, leken, og adrenalinfull.
Idretten skaper et veldig sterkt bånd mellom de som holder på med den og samhold er ordet som dukker opp oftest når noen skal beskrive hva som er det beste med idretten.

Verdiene til Norges Functional Fitnessforbund er solid, innovativ, sporty og ukrenkelig (forbokstavene i hvert ord blir til ordet SISU - ordet sisu er finsk og betyr utholdenhet, seig kraft, kamplyst, både legemlig og sjelelig).
Misjonen til forbundet er å fremme idretten i Norge, og å representere den internasjonalt.

En samlende, leken og
innovativ hardhaus

Visjon: Å fremme functional fitness som idrett i Norge, og legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø innen idretten med fokus på utøveren.
Det langsiktige målet til forbundet er å bli den nye folkesporten i Norge.

Logo

Farger

Fonter og typografi

Bildestil

Designelementer

Implementering

Logoanimasjon i forbindelse med lansering