Konkurransebidrag
nye norske pass

VISUELL IDENTITET

Miksmasters konsept heter «Norgesreisen». Gjennom hele passet besøker vi alle regionene i Norge. Målet med Norgesreisen er å skape en positiv tilleggs- og opplevelsesverdi av passet. Konseptet er en reise gjennom Norge – geografisk fra nord til sør, og i tid gjennom historien. Underveis besøker vi alle Norges fylker og møter historiske figurer, besøker landemerker og sentrale elementer fra natur, kultur og historie. Parallelt løper månefasene og årstidene gjennom det skiftende landskapet. Slik blir Norges pass en representasjon av Norge og det norske – et reisedokument som er en reise i seg selv.

Designet innbyr til utforskning gjennom stor variasjon og detaljrikdom. Utgangspunktet for illlustrasjonsstilen er frihåndsskisser tegnet med blekk, penn og pensel. Denne teknikken gir en levende og autentisk strek, med variasjon i tykkelse og strøk. Illustrasjonene ble i tillegg bearbeidet med guilloch-mønster for at designet skulle få den grad av presisjon, profesjonalitet og formalitetsgrad som er sikkerhetsmessig påkrevet og egnet for pass- og ID-dokumenter. Samtidig har det vært viktig å ivareta det enkle, vennlige og inkluderende uttrykket i illustrasjonene. Illustrasjonene ble utarbeidet av Gilles & Cecilie Studio.