Prosess 21

Visuell profil

Prosess21 skal gi strategiske råd og anbefalinger som kombinerer bærekraftig vekst i prosessindustrien med minimale utslipp.
Hovedoppgaven for Prosess21 er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050, og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden.

Forumet skal ha fokus på både utslipp fra norsk prosessindustri og hvordan denne industrien bidrar indirekte til utslippsreduksjoner i andre virksomheter, og sektorer i Norge og internasjonalt. I tillegg er de Oslo Børs' største institusjonelle investor med en eierandel på ca. 5 prosent av det norske aksjemarkedet og ca. 10 prosent av hovedindeksen.

Bærekraftig vekst med
minimale utslipp

Den visuelle identiteteten for Prosess 21 er inspirert av idéen om bærekraft, prosess, industri og grønn utvikling.
Logoen symboliserer samarbeid og samskaping.
Sirkelen er symbol for resirkulering, sirkulærøkonomi og skifte.

Profilelementer

Fargepallett

Ikonstil

Symboler ekspertgrupper

Hovedrapport

Ekspertgruppe rapporter

Rollups