Prosess 21
Visuell profil

VISUELL IDENTITET
kommunikasjonsmateriell


Prosess21 er et forum etablert for å styrke samhandlingen mellom kompetansemiljøene i og rundt prosessindustrien og de ulike offentlige virkemiddelaktørene. Hovedoppgaven for Prosess21 er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden. Forumet skal ha oppmerksomhet rundt både utslipp fra norsk prosessindustri og hvordan denne industrien bidrar indirekte til utslippsreduksjoner i andre virksomheter og sektorer i Norge og internasjonalt.

Den visuelle identitetet har basis i idéen av bærekraft, prosess, industri og grønn utvikling samt samarbeid og samskaping. Sirkelreferanse til resirkulering, sirkulærøkonomi og skifte. Med ett friskt og levende uttrykk skal Prosess21 være frodig, modig, saklig og direkte.

Logovarianter

Logoen består av seks ulike former som bygger på hverandre og danner en prosess.

Fargekombinasjoner og oppsett visittkort

Illustrasjoner ulike ekspertgrupper

Rapportomslag

PowerPoint

Totebags

Roll-ups