Senter For Digitalt Liv Norge

VISUELL IDENTITET
animasjon/motion

Senter for digitalt Liv Norge er en milepæl og et unikt transdisiplinært forskningssenter. Senteret utvikler ny kunnskap og nye metoder for å skape verdier og svare på samfunnets utfordringer.

Utgangspunktet for den visuelle profilen og logosymbolet til Senter for digitalt liv Norge er senterets tverrfaglige dynamikk og kobling mellom biologi og beregningsorientert metode. Det dynamiske formuttrykket gjenspeiler også senterets fokus på samarbeid mellom forskning og næringsliv.

Visuell profil

Profilens stramme typografi og layoutprinsipper underbygger senterets formalitet og kompetanse, mens et lekent designelement gjenspeiler et visjonært og nyskapende senter.