Sivilombudsmannen

VISUELL IDENTITET
UI/UX

Sivilombudsmannen arbeider for å ivareta den enkelte borgeres rettigheter i møtet med den offentlige myndighet. Hovedbeskjeftigelsen er å behandle klagesaker fra enkeltpersoner og utføre tiltak etter eget initiativ. Embetet har høy kjennskap, men lav kunnskap i befolkningen. Sivilombudsmannen ga oss frie rammer til å løse oppgaven.

Den nye profilen har fått en sterkere og rikere identitet. Ny logo og en allsidig verktøykasse, sørger for at Sivilombudsmannens visuelle kommunikasjon er synlig, gjenkjennelig og anvendelig, og bidrar til at Sivilombudsmannen markerer seg på en riktig måte på de aktuelle flatene.

Miksmaster har også utviklet brukeropplevelse og design for sivilombudsmannens websider.

SE WEBSIDEN

Logo

Logosymbolet er inspirert av Sivilombudsmannens viktige roller ovenfor forvaltningen – å peke på og belyse urett. Symbolets dynamiske utforming balanserer det saklige og myndige (pilen) mot det engasjerte og humane (lyskjeglen).  Den abstrakte symbolikken gjenspeiler også møtepunktet mellom enkeltmenneske og forvaltningen. Symbolet markerer retning og lyspunkt