Skolefrukt

annonsering

Miksmaster har laget kampanje for Opplysningskontoret for frukt og grønt, avdeling Skolefrukt.no. I kampanjen laget vi en rekke filmer i ulike formater for bruk i sosiale medier og på web. Filmene er rene animerte filmer og hybrid løsninger hvor vi kombinerer animasjon og film. Det ble utviklet statiske og animerte bannere som en del av kampanjen. For samarbeidspartnere og skole ble det laget kit med et utvalg bilder og plakater for bruk på skolenes egne nettsteder, i mailutsendelser og ranselpost.

Frukt gir ny energi!

Miksmaster sto for casting, filming, lyd/musikk, klipp og ferdigstilling av filmer, bannere og trykkoriginal. Vi utviklet samtidig et billedbibliotek for Skolefrukt.no med alle modellene for bruk i ulike sammenhenger.

Filmer i sosiale medier

Bannerannonsering