Statped

e-læring

Miksmaster har utviklet digitale interaktive e-læringskurs for Statped. Miksmaster har utviklet alt innhold med tekst, infografikk, spørsmål og filmer. Kursene er laget universelt utformet for bruk på mobil, nettbrett og PC. Kursene er lagt opp pedagogisk med ulike aktiviteter, forklaringer og aktivitetshefter.
Kursene er selvstendige, men kan også brukes også som en del av et større kurskonsept med fysiske samlinger.

Interne kurs utviklet i Articulate 360

Kursene er utviklet og testet i Articulate 360. Ferdige kurs er overført SCORM format til Statpeds egen kursløsning for distribusjon og oppfølging av brukere.

Kurs

Karikaturer