Statsbygg
Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

informasjonsutstilling
visuell identitet
animasjon

Som del av rammeavtale med Statsbygg har Miksmaster utviklet logo og visuell profil for Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. Oppdraget hadde som ramme å benytte kjerneelementer fra Statsbyggs overordnede profil, som er nyutviklet og ble lansert 1.1. 2015.  

Miksmaster har også designet utstillingen om byggeprosjektet i Mellomstasjonen og laget en animasjonsfilm som en del av utstillingen.

Visuell indentitet

Det prestisjefylte prosjektet har fått sin egen logo i tråd med
Statsbyggs stilsett for typografi, samt en sin egen farge hentet fra Statsbyggs fargepallett.  I design av informasjonsvegger på byggetomten, markedsmateriell, nyhetsbrev rettet mot media og samarbeidspartenere samt ulike skjermmaler- og presentasjoner har vi også aktivt benyttet Statsbyggs mønsterelementer inspirert av ulike byggematerialer.

I 2017 ble det gjort en fargejustering i profilen, hvor den rosa fargen ble erstattet med turkis.

Mellomstasjonen

Mens det nye nasjonalmuseet reiser seg bak gamle Vestbanen på Aker brygge sørger Statsbygg for å engasjement og informasjon rundt prosessen. Blant annet gjennom en utstilling om byggeprosjeket i Mellomstasjonen – som holder til i den gamle stasjonsmesterboligen.

Miksmaster har sørget for et helhetlig og gjennomgående designoppsett av utstillingen med fokus på å gjøre den appellerende og tilgjengelig for publikum.

Animasjon

Norges nye nasjonalmuseum skal redusere klimagassutslippet med 50 %. For å forklare tiltakene og resultatene har Miksmaster sørget for regi, illustrasjon, klipp og animasjon til en informasjonsfilm.

Byggeteknisk animasjonen er laget av Real World Visuals