UnngåSmitte.no

NETTSIDE OG INFORMASJONSMATERIELL

UnngåSmitte.no samler og forenkler informasjon du trenger å ha om smitte for å unngå koronaviruset, og gir hjelp til å takle den nye hverdagen. Målet er å øke forståelsen av enkelt smittevern og tydeliggjøre myndighetenes anbefalinger og tiltak. Her kan du også finne informasjon om brakkesyke, og du kan dele dine råd og tips for å unngå motløshet.  

Nettsiden er et samarbeid mellom personer fra fagmiljøene helse, visuell kommunikasjon og illustrasjon.

SE WEBSIDEN

Facebook engasjement

Mange har engasjert seg på Facebook gruppen, som ­ukentlig oppdateres med smittevern-råd, spørsmål og inspirasjon til hvordan man kan unngå brakkesyke.