Utdanningsetaten i Oslo

Informasjonsmateriell

Miksmaster har over lengre tid hatt rammeavtale med Utdanningsetaten i Oslo kommune og har over denne perioden utviklet et utvalg av informasjonssmateriell.

Utdanningsetaten er en oppdragsgiver med et sammensatt kommunikasjonsbehov, og som henvender seg til flere målgrupper; barn og unge, foresatte, skoler, andre offentlige etater og virksomheter/myndigheter og samarbeidspartnere. I arbeidet har vi vært opptatt av å forvalte etatens visuelle kommunikasjon på en måte som tar høyde for dette mangfoldet. Samtidig har vi sikret at våde Oslo kommunes profil og Utdanningsetatens profil har blitt forvaltet korrekt i henhold til gjeldende designretningslinjer.

Aktivitetsskolen i Oslo

Oppsett av brosjyre for aktivitetsskolen i Oslo. 
Miksmaster utarbeidet et helhetlig grafisk uttrykk for Aktivitetsskolen med en egen illustrasjonsstil.

Skolestart brosjyre

I forbindelse med skolestart har vi vært med å utvikle skolestartbrosjyre for 7000 førsteklassinger i Osloskolen.

Målgruppen for brosjyren er foresatte, men det er også lagt opp til at barna skal kunne ha glede av denne. Det er derfor implementert eget oppgavehefte i brosjyren og vi har utviklet og illustrert maskoten «Brøle» som dukker opp innimellom sidene og representerer Tigerstaden.

Lederutvikling i Osloskolen

Profil og maler for informasjonsmateriell til rekruttering og videreuvikling av ledere i Osloskolen.

Jakten på lærerplass

Informasjonsmateriell for kampanjen «Jakten på læreplass» som skal informere lærlinger om prosessen ved å søke læreplass hos en bedrift

Praksis og forsterkning i lærerutdanningen

Utdanningsetaten ønsker å styrke kommunikasjonen til nyutdannede lærere i Osloskolen og Miksmaster har jobbet med profilering og synliggjøring av etatens program for spesialisering og praksis.