Utdanningsetaten i Oslo

undervisningsmateriell

Miksmaster har over lengre tid hatt rammeavtale med Utdanningsetaten i Oslo kommune og har over denne perioden utviklet et utvalg av undervisningsmateriell.

Utdanningsetaten er en oppdragsgiver med et sammensatt kommunikasjonsbehov, og som henvender seg til flere målgrupper; barn og unge, foresatte, skoler, andre offentlige etater og virksomheter/myndigheter og samarbeidspartnere. I arbeidet har vi vært opptatt av å forvalte etatens visuelle kommunikasjon på en måte som tar høyde for dette mangfoldet. Samtidig har vi sikret at våde Oslo kommunes profil og Utdanningsetatens profil har blitt forvaltet korrekt i henhold til gjeldende designretningslinjer.

Digital ressurs
- Ny i norsk

Ny i norsk er et prosjekt med formål om å tilby et bedre introtilbud for nyankomne elever ved 1.-2 trinn ved å tilrettelegge og oppdatere vedlegg som blir brukt i læringen for lærerne.

Miksmaster sin oppgave var å utarbeide en overordnet stil/designkonsept for vedleggene i læringspakken – digital ressurs. Det ble utarbeidet en rekke vedlegg som skulle bli lastet opp og brukt i den digitale ressursen via Onenote.

Vedleggene har som formål å være enkle og lett forståelige i form av språk og illustrasjon for å enkelt kunne benyttes til læring for minioritetsspråklige elever.

PowerPoint

En stor del av leveransen har også vært å implementere materiellet inn i ulike PowerPointer for bruk digitalt direkte
i klasseromsundervisning.

Illustrasjoner

Det ble laget tydelig illustrasjonstil med en rekke illustrasjoner som ble brukt til ordkort, i sanghefter, spill, etc. Illustrasjonene har en gjennomgående stil som er leken og lett forståelig og som enkelt kan brukes i læringssammenheng.

Øktplaner

Øktplaner er et program for bedre gjennomføring og er rettet mot elever i 8. klasse. Øktplaner gjennomføres med elever som scorer 1 og 2 på nasjonale prøver (SSB).

Planene er inspirert av Singapore-matematikk og Yeao Ban Har; «Bedre å løse én oppgave på fem måter, enn å løse fem oppgaver på én måte».

Hensikten med Øktplanene er å fremme refleksjon hos elevene, ikke gitt fremgang.

Miksmaster utarbeidet en helhetlig grafisk stil og layout for planene, samt definert en tydelig illustrasjonsstil som ikke blir for barnslig for 8.klasse elever.

Det ble laget hefte for lærere, Power Point til
undervisningsbruk og oppgavehefte til elevene. Det var viktig å få definert gjennomgående tegnsetting for fonter, tall og matematisk oppsett for at dette ikke skulle virke forvirrende for elevene.

Illustrasjonsstil

For Øktplanene ble det laget en egen illustrasjonsstil som fulgte alle oppgavene for å danne en rød tråd igjennom heftet.

Det var viktig at illustrasjonsstilen ikke ble for barnslig for 8.klasse elevene og er tydelig nok til å kunne brukes sammen med de forskjellige matematiske oppgavene.