Utdanningsetaten i Oslo
«You-messen»

VISUELL IDENTITET

Miksmaster har for andre året på rad bistått i arbeidet med utarbeidelse av materiell til promotering av You-messen i regi av Utdanningsetaten i Oslo. I forkant av årets messe har det blitt utarbeidet en ny visuell profil. Den nye profilen har blitt tatt ut på forskjellige flater for promotering av messen.

Logo og ikoner

Kommunikasjons-
materiell

Miksmaster har i forbindelse med den nye profilen og You 2017 utarbeidet kommunikasjonsmateriell til You-messen.