Barneverns- og
helsenemnda

Visuell profil

Barneverns- og helsenemnda (tidligere fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker) er et domstolslignende og uavhengig statelig organ, som blant annet avgjør tvangssaker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Barneverns- og helsenemnda trengte en ny profil som gjorde det enklere å forstå hvem de er og hva de gjør. De ønsket å kommunisere en åpenhet rundt prosessene deres og hvordan de jobber, der de oppnår en forståelighet i allmennheten av hva deres mål er, med et ønske om bredere kjennskap til nemndene og deres samfunnsoppdrag.

Verdier

Respektfull

Empatisk, aksepterende, forstående, samspillende, rettsikker

Tillitsfull

Dialog, likeverd, uavhengig, upartisk, trygg, forsvarlig

Åpen

Kompetent, faglig utvikling, prosessuell, oppdatert, åpenhet om saksbehandlingen/-måten det jobbes på

Grafisk element

Det grafiske elementet for Barneverns- og helsenemnda henter sin form fra arbeidet de gjør. Da elementet kan benyttes i forskjellige utsnitt og i ulike profilfarger på forskjellige fargede bakgrunner, vil det gi mulighet for å oppnå mange kombinasjoner og uttrykk.

Hovedlogoer

Logovarianter

Ikonstil

Fargepalett

Forløpninger

Typografi

Bildestil

Eksempler på bruk

Nettside

Skilting