Vi er
Miksmaster...

Vi er Miksmaster...

.. en gruppe kreative og entusiastiske mennesker med ett felles mål: Å mikse kunnskap, erfaring og fag slik at totalresultatet blir større og bedre enn summen av delene alene. Vi skaper gode designløsninger for våre kunder og deres merkevarer.

Kompetanseområder

Strategisk design & rådgivning
Merkerådgivning
Identitet/profil
Interaksjonsdesign
Illustrasjon/animasjon
Sosiale medier
Kommunikasjonsmateriell
Universell utforming

Siste arbeider