Bjørgvin Bispedømme

strategi

Konseptualisering og visualisering av overordnet strategi for Bjørgvin bispedøme.
Både intern og ekstern kommunikasjon. Visualisering, forankring og implementering av strategien.

Open · synleg · nær

Brukes på internt og eksternt kommunikasjonsmateriell i en periode fra 2021-2024.

Fokusområder

Profilen i bruk

Notatbøker