DanseFOT

VISUELL IDENTITET

DanseFOT er et regionalt talentprogram for unge dansere i Akershus. Tiltaket er en del av Akershus fylkes satsning på talentutvikling og et samarbeid mellom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. Gjennom DanseFOT får telentene møte likesinnende i et profejonelt miljø hvor utvikling, samhold og tilhørighet står i fokus.  Det unike med DanseFOT er koblingen med det profesjonelle dansemiljøet, som gir talentene viktige forbilder og gode utviklingsmuligheter innenfor kunst/dans.

Miksmaster fikk oppdraget med å utarbeide en egen profil for talentutviklingsprogrammet – en profil som bygget på verdiene; utvikling, mestring, profesjonalitet. Profilen skulle rette seg mot elever, potensielle elever, foresatte, dansemiljø og samarbeidspartnere og bidra til tydelig kommuniaksjon, stolthet og omdømme. Det var viktig at det visuelle uttrykket for profilen gjenspeilte profesjonalitet, eleganse og ekslusivitet. Konseptet som ble utarbeidet er basert på bevegelse, eleganse, koregrafi og lidenskap kobinert med en dynamisk logo med flere logo-varianter.

Logo
Logo er utformet med tre forskjellige varianter. De ulike logoene brukes på forkjellige flater og i forskjellige sammenhenger. For en formell sammenheng, som f.eks. brevark – brukes logo med typografi på linje. De andre logoene brukes i settinger hvor man tillater å være leken.

Logovarianter

Dansende logo
Logoen er utformet med tre varianter hvor man har mulighet til å variere bruk ut i fra hvilken flate og setting den skal brukes i. I tillegg er det utviklet en animert dansende logo som brukes digitalt.

Fargepalett

Profilelementer
Profilelementene er utformet med bakgrunn i dansens positurer og bevegelse. Det er laget flere
elementer med to varianter i type strek. Man varierer størrelse og strek etter behov og ønsket uttrykk.

Implementering