Den norske kirke

videreutvikling av visuell profil

Den norske kirke hadde en grafisk profil som krevde videreutvikling og modernisering. I oppdrag fra dem utviklet vi en ikon- og illustrasjonsstil, farger, et fleksibelt og dekorativt mønster, typografi og layoutprinsipper. Alt ble publisert i en digital profilmanual. Den digitale profilmanualen gjør det enkelt for menighetene å få tilgang til profilen.

Den norske kirke

Den norske kirkes histories røtter strekker seg hundrevis av år tilbake i tid, og historiene skapes fortsatt i dag. I dag har kirken nesten 3,7 millioner medlemmer og er en viktig del av samfunnet i Norge og i samarbeid med kirker og organisasjoner over hele verden.


Farger og typografi

Ikoner

Fleksibelt og dekorativt mønster

Illustrasjonsstil i forbindelse med jul

Profil på sosiale medier

Digital profilmanual (i Frontify)