Designinstituttet

VISUELL IDENTITET

Designinstituttet i Oslo tilbyr et grunnleggende årsstudium i design og arkitektur – for elever med studiekompetanse fra videregående skole.

For å tiltrekke seg flere søkere, og å ha en identitet mer i tråd med hvem de var, ble vi kontaktet for å designe en ny visuell identitet og å utvikle markedsmateriell for dem.
I innsiktsfasen intervjuet vi bl.a. eksisterende studenter for å finne ut hva som var viktig for dem ved valg av skole. Ut ifra dette ble den visuelle identiteten og markedskommunikasjonen spisset mot målgruppen.

Logo

Logoen består av forkortelsen DI. Den symboliserer utforskning og spissing av kunnskap. Om du snur den 90 grader, kan den symbolisere et fundament som gir muligheter (videre i karrieren). Dette er noe som beskriver både skolen og designfaget godt. Logoen er svært fleksibel i uttrykket sitt, og kan enkelt animeres eller lages et spennende mønster av.

Farger

Fonter og typografi

Profilelement

Implementering av profilen

Nettside og sosiale medier