Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd

VISUELL IDENTITET

Miksmaster har utviklet visuell profil og markedsføringsmateriell for Norges kampanje for et sete i FNs sikkerhetsråd. Kampanjen ble lansert juni 2018 og pågikk frem til valget av kandidater i 2020 der Norge fikk en av plassene i Sikkerhetsrådet. I tett samarbeid med kunde har oppdraget omfattet strategisk forankring gjennom utvikling av en designplattform og prosjektstyring av arbeidsgruppe med deltagere både i Norge og New York, kreativ idéutvikling og ferdigstillelse av en visuell verktøykasse tilpasset kundens behov for å skille seg ut og gjøre seg synlig på digitale og trykte flater.

Logo

Logosymbolet er inspirert av mønsteret vi finner i tekstiler i sikkerhetsrådssalen, designet av norske Else Poulsson, som sammen med arkitekten Arnstein Arneberg og kunstneren Per Krohg sto for design og utsmykking av salen.

Farger

Profilfargene er inspirert av farger vi finner i den arktiske naturen og gjenspeiler hav, lys, fjell og is,  med referanse til soliditet, kvalitet, varme og mot. Fargene har også referanse til fargene i det norske flagget,  men er justert for å skille seg ut i FN-sammenheng. Fargene skal være med på å gjøre profilen synlig, og tydelig markere det norske kandidaturet.

Postale elementer og brosjyremateriell

Kampanjefilm