Forbrukertilsynet

animasjonsvideoer

Forbrukertilsynet er en offentlig statlig tilsynsmyndighet som arbeider med å verne forbrukere fra ulovlig markedsføring og annen ulovlig handelspraksis som negativt påvirker eller utnytter norske forbrukere. Dersom det er konflikt mellom forbrukere og næringsdrivere er det Forbrukertilsynet som kommer inn for å mekle og håndheve forbrukervernlovgivning.

Forbrukertilsynet kontatktet Miksmaster Creative for å få produsert tre animasjonsfilmer som skulle være en del av "Reklameskolen", et nett-kurs der grunnskoleelever skal lære å være obs på hvordan næringsdrivende kan påvirke dem til å kjøpe produkter (blant annet) gjennom reklame.

Animasjonsfilm om reklame i spill

Animasjonsfilm om virkemidler i reklame

Animasjonsfilm om reklame i sosiale medier

Storyboards & prosess


Vår prosess for utvikling av gode animasjons-videoer gjør at vi får benyttet våre designeres kreative idèer sammen med kundens kunnskap og visjon, som resulterer i informative og lærerike videoer som samtidig beholder et interessant og spennende visuelt uttrykk.

For å sikre en god prosess for utviklingen av animasjonsfilmene utarbeider vi detaljerte storyboards som beskriver handlingen og manuset for hver enkelte scene – på denne måten får kunden vært med i hvert steg av prosessen, og kan enkelt være med på å justere/forme videoens handling og utseende.

Under er eksempler på hvordan storyboardene så ut for de animerte Reklameskolen/Forbrukertilsynet-videoene.

Et visualisert storyboard for STAFs film om tjenester
Et visualisert storyboard for STAFs film om strategi
Et visualisert storyboard for STAFs film om strategi