Fortidsminneforeningen

Logo og merkevareprofil på nett

Fortidsminneforeningen arbeider med bevaring av verneverdige fortidsminner og kulturminner, og jobber også med å skape en forståelse for verdien av disse gjennom publikasjoner, priser, og annet.

Redesign av logo

Et bilde som viser hvordan den nye FMF-logoen ser ut


Fortidsminneforeningen ønsket å bytte ut løven i deres logosymbol til en figur som bedre representerer deres formål og fokus. Det nye designet gir Fortidsminneforeningen et mer passende utseende, samtidig som det opprettholder deres arv og identitet. 

Et bilde som viser sammenligningen mellom det gamle og det nye logosymbolet
Et bilde som viser sammenligningen mellom den gamle og den nye logoen

Merkevareprofil som er lettere å bruke

På grunn av mengden lokallag og avdelinger som er en del av Fortidsminneforeningen, ender de opp med å trenge mange forskjellige logo-filer. For å forenkle merkevareprofilen deres gjorde vi et enkelt redesign av selve logoen og logo-systemet deres, som gjorde at de nå kun trenger en fjerdedel så mange logo-filer som de hadde hatt tidligere.

Merkevareprofil på nett

Et bilde som viser ulikt innhold i merkevareprofilen deres


Tidligere lagde vi også ett vellfungerende system for å håndtere deres merkevareprofil på nett, med maler, tydelig definerte regelverk og organisert innhold slik at det er lett å finne det en leter etter.