Fortidsminneforeningen
Jubileumsprofil 175 år

VISUELL IDENTITET

Fortidsminneforeningen er en av verdens eldste frivillige kulturvernorganisasjoner. Foreningen eier over 40 av Norges kulturskatter, blant annet åtte stavkirker, og gjør et viktig arbeid med å sette fokus på, og skape offentlig oppmerksomhet rundt, landets arkitektoniske og håndverksmessige kulturarv.

I 2019 feirer foreningen 175 år og vil bruke anledningen til å skape økt synlighet rundt foreningen og øke medlemstallet. Samtidig som fokus også skal være på å feire alle ildsjeler som har bidratt til foreningen gjennom årene. Miksmaster har i den anledning utviklet en jubileumslogo.

Alt materiell skal være tett knyttet til Fortidsminneforeningens visuelle profil, slik at denne også blir godt synlig og kjennskapen til foreningen styrkes gjennom alle tiltak som skjer i løpet av jubileumsåret.