Karasjok kommune

strategisk design

Karasjok kommune er en av to kommuner i verden hvor flertallet av beboerne har samisk som daglig språk — en viktig kommune for å bevare den samiske kulturen og det samiske språket.

Miksmaster gjorde strategisk design for kommunen, som innebar både å finne verdier, visjon, slagord og en ny visuell profil. Prosess ble gjort sammen med ansatte i kommunen og kommunestyret.

Med utgangspunkt i dette mangfoldet i kommunen, den magiske naturen, det levende samfunnet, og ikke minst den samiske stoltheten ble det utviklet et attraktivt strategisk design med vekt på engasjement, bevegelse, mangfold og kultur.

Grafisk element

Det grafiske elementet gjenspeiler Karasjok som et levende mangfold. Det henter inspirasjon både fra nordlyset og fra den buktende elva som renner gjennom sentrum og har spilt en viktig rolle i det samiske samfunnet.

Mønsteret er dynamisk og organisk, som både viser bevegelse, utvikling og evnen til godt samarbeid.

Logovarianter

Fargepalett

Verdier

Kulturguoddit | Kulturbærende

Geasuheaddji | Attraktive

Girjáivuohta | Mangfoldige

Slagord

Slagordet ble til under en egen workshop med prosjektgruppe fra kommunen og Miksmaster, og peker på dynamikken og vitaliteten som finnes i kommunen og i den samiske kulturen. Siden kommunen har 80% samisktalende, er den en meget viktig institusjon for det samiske folkeslaget og for kulturen.

Visjon

«Den samiske pulsåren
– bygda der kulturer møtes»

«Sámi váibmosuotna
– gilli, gos kultuvrrat deaivvadit»

Ikonstil

Typografi

Eksempler på bruk

PowerPoint- og visittkortmaler

Nettside

Profileringsartikler